Rieder Advies is gericht op het begeleiden van inkoop en realisatie­trajecten voor water-, spoor- en wegen­projecten.

(Europese) Aanbestedingen

 • uitvoeren markt­consultaties
 • opstellen inkoop­strategie- en contracterings­plannen
 • formuleren selectie- en gunningcriteria
 • opstellen aanbesteding- en selectie­leidraden
 • opstellen (of toetsen) contract­documenten
 • faciliteren inlichtingen en aanwijzingen
 • beoordelen aanbiedingen en opstellen gunnings­adviezen

Contractbeheer en Contract­management

 • opstellen contractwijzigingen
 • beoordelen offertes en meerwerken
 • prijs­onderhandelingen
 • administratief afwikkelen wijzigingen
 • afhandelen van claims

Inkoopbeleid

 • formuleren inkoopvisie
 • formuleren inkoopstrategie en marktbeleid
 • opstellen aanbestedings­procedurebeleid
 • opstellen modelcontracten en modeldocumenten
 • opstellen handreikingen voor BPKV-aanbestedingen
Rieder Advies wil graag een bijdrage leveren aan projecten die zorgen dat de wereld iets mooier wordt. Bij voorkeur duurzame projecten waarbij specifieke doelstellingen voor leefomgeving, natuurwaarde en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn geformuleerd.